Koulutus

”Kouluttautumalla ideoiden ja mahdollisuuksien äärelle”

Tarjoan myönteistä vuorovaikutusta ja työhyvinvointia tukevia koulutuspaketteja, joista voimme rakentaa tarpeisiinne parhaiten soveltuvan kokonaisuuden. Ohessa esimerkkejä koulutuspaketeista.

Kysy myös tarjous koko päivän kestävästä koulutuskokonaisuudesta!

Rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen paketti
 • Kesto 2 tuntia.
 • Sopii työntekijöille ja esimiehille alasta riippumatta.
 • Hinta 300 € +alv.

Koulutus sisältää vuorovaikutteisen luento-osuuden, jossa pohditaan millä tavoin mielipahaa aiheuttavia loukkaantumisia voi työyhteisössä käsitellä ja millä tavoin palautetta voi vastaanottaa ja antaa rakentavasti haasteellisissakin tilanteissa. Luento-osuuden jälkeen harjoittelemme yhdessä rakentavan palautteen antamista ratkaisukeskeisen menetelmän avulla.

Luonteenpiirteiden uudelleenmäärittelyllä kohti vahvuuksien tunnistamista -paketti
 • Kesto 1,5 tuntia.
 • 22 osallistujaa.
 • Sopii työntekijöille ja esimiehille alasta riippumatta.
 • Hinta 250 € +alv.

Koulutus johdattelee erilaisten luonteenpiirteiden ja niistä kumpuavien voimavarojen äärelle. Hyödynnämme näkökulman vaihtamisen tekniikkaa ymmärtääksemme paremmin itseämme  ja tapaamme toimia työssä. Samalla opimme ymmärtämään ja arvostamaan ympärillämme olevia ihmisiä. Koulutuksessa käytetty menetelmä tukee esim. työryhmän/tiimin ryhmäytymistä, työyhteisön yhteishengen vahvistumista, työntekijöiden/esimiesten voimavarojen tunnistamista sekä  erilaisuuden arvostamista.

Tarvetyöskentelypaketti
 • Kesto 4-5 tuntia osallistujien määrästä riippuen.
 • Sopii työntekijöille ja esimiehille alasta riippumatta. Suosittelen tätä koko työyhteisön yhteiseksi koulutukseksi.
 • Hinta 650 € +alv.

Koulutuksessa tunnistamme ja nimeämme työelämään liittyviä tarpeita, joihin vastaaminen edistää ja tukee työhyvinvointia. Työstämme tarpeet yhdessä konkreettiseksi tekemiseksi ja toiminnaksi, jonka voi jalkauttaa helposti osaksi työn arkea. Työstettyjä tarpeita voidaan käyttää yhteisöllisenä voimavarana, joka tukee yrityksen/yhteisön perustehtävää. Koulutus sopii myös työyhteisön pelisääntöjen ideoimisen, luomisen ja sitouttamisen alustaksi. Koulutus ei sisällä luennointia, vaan yhteistoiminnallista työskentelyä yrityksen/yhteisön jäsenten omista tarpeista käsin. Päivän antia on mahdollista hyödyntää paitsi työn arjessa, myös säännöllisesti myöhemmin tapahtuvissa kehityskeskusteluissa tai kehittämispäivissä.

TYHY Voimavarapäivä työyhteisölle

Elokuun 2.,3.,4. ja 6.päivä, tai 13. tai 20. tai 27.

Syyskuun 3. tai 10. Klo 9-15:30 (tai räätälöity aamupäiväsetti)

Kaipaamme yhteisöllisyyttä, kaipaamme toistemme tapaamista, yhdessä oloa, itsemme ja tiimimme kehittämistä.

Työtiimillesi on luvassa tiedollista, taidollista ja aistillista virittäytymistä Paalulan Voimavarapäivässä.

Olemme Marita ja Tiina, itsenäiset yrittäjänaiset yhteisen agendan äärellä ja uskomme, että kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva ihminen motivoituu kehittymään ja rakentamaan siten myös hyvinvoivaa työyhteisöä.

Etänä työskentely on vaatinut meiltä paljon ja ennen kaikkea eri etäpalavereissa oloa.  Olisiko aika kohdata yhdessä oppien ja voimaantuen, hyvinkin maaseutumaisessa ympäristössä ja ilman wi-fi yhteyttä? Nappaa työtiimiänne parhaiten palveleva paketti Paalulan Paaluista ja pilareista.

Pilarit:

 • Hiljaisuuden kiviaitaretriitti
 • Mitä tarvitsen, jotta voin antaa parhaani?
 • Metsäkävely, oman mielen rauhoittuminen, päiväkahvit metsässä
 • Loppurentoutushetki

Paalut:

 • Hiljaisuuden kiviaitaretriitti
 • Luonteenpiirteiden uudelleenmäärittelyllä uusia näkökulmia vahvuuksien tunnistamiseen
 • Voimaannu mieleltäsi maalaten
 • Loppurentoutushetki

Setit suunnattu ryhmäkooltaan 8-10 hlö

Hinnat

Kokopäiväkoulutus 1 200 € (+alv 24%), 3 h setti 800 € (+alv 24%). Hinnat sisältävät päivän materiaalit, työskentelyt, tulo- ja päiväkahvit, mutta ei lounasta).  Lounas järjestetään tilaajan toiveesta erikseen sopien. Tiedustelut ja päivävaraukset 040-5464201/ Furuholm

Tiina Kiiski
KM, erityisopettaja
Ratkaisukeskeinen työnohjaaja STOry
kouluttaja
työyhteisösovittelija

Marita Furuholm
Yhteisöpedagogi, AMK
Ammatillinen opettaja AmO
Kouluttaja
Hyvinvointialan yrittäjä

IKKUNOITA TYÖELÄMÄÄN – KOULUTUSPAKETTI

MUUTTUVA TYÖELÄMÄ JA RAKENTAVAN VUOROVAIKUTUKSEN MAHDOLLISUUDET KUNTIEN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA YLIMPIEN VIRANHALTIJOIDEN TEHTÄVISSÄ

 • Kohdehenkilöt: Kuntien luottamushenkilöt sekä ylimmät viranhaltijat
 • Koulutuksen kesto: 3,5-4 tuntia
 • Osallistujamäärä: max. 18
 • Hinta: 840 € + alv (+ matkakulut)

Johtaminen sekä tehokas ja oikeudenmukainen päätöksenteko edellyttävät eri toimijoilta keskusteluälykkyyttä sekä halua ja kykyä dialogisuuteen. Muuttuvan työelämän ilmiöt haastavat ihmisten välisiä kohtaamisia ja päätöksentekotilanteita, mutta luovat myös mahdollisuuksia rakentaville ja ratkaisukeskeisille toimintatavoille. Keskusteluälykkyys on tämän päivän ja tulevaisuuden kilpailutekijä työmarkkinoilla ja sitä voi harjoitella yhdessä yksinkertaisilla harjoitteilla.

Koulutuksessa tunnistetaan tekijöitä, jotka toisaalta kuormittavat meitä psykososiaalisesti ja toisaalta tarjoavat uusia mahdollisuuksia työelämässä. Tarkemmin tutustutaan vallan ja vallankäytön haasteellisiin puoliin, kuten konfliktin syntymiseen, kasvamiseen ja elämiseen yhteisöissä. Konflikti on aina mahdollisuus oppimiseen ja konflikteja on mahdollista ennaltaehkäistä rakentavan vuorovaikutuksen keinoin. Osallistujat tutustuvat muutamiin arjen kohtaamistilanteisiin sopiviin ratkaisukeskeisiin vuorovaikutuksen menetelmiin, joita voi soveltaa omiin arjen toimintaympäristöihin. Menetelmät mahdollistavat rakentavan keskustelun käymisen niidenkin ihmisten kanssa, jotka edustavat omasta näkökannasta eroavia tai vastakkaisia mielipiteitä.

Kouluttautumalla ideoiden ja mahdollisuuksien äärelle