Työyhteisö​sovittelu

”Sovitellen sopuun”

Mitä sovittelu on?

Sovittelu on vapaaehtoinen prosessi, jonka avulla etsitään yhdessä ratkaisuja haastaviin vuorovaikutustilanteisiin ja työyhteisön konflikteihin. Ratkaisukeskeisenä, työyhteisön ulkopuolisena ja puolueettomana sovittelijana autan konfliktin osapuolia löytämään ongelmiin osapuolia tyydyttäviä ratkaisuja, jotta työyhteisössä voidaan keskittyä olennaiseen – työn tekemiseen. Sovitteluprosessi suunnitellaan kuhunkin tilanteeseen sopivaksi kokonaisuudeksi siten, että jokaisen prosessiin osallistuvan on mahdollista olla osa työhön liittyvien haasteiden ratkaisua. Työyhteisön konflikti tarjoaa aina mahdollisuuden oppimiseen, kun sovitteluprosessissa edetään ymmärryksen kautta rakentaviin ratkaisuihin. Sovittelussa ei etsitä syyllisiä eikä ehdottomia totuuksia, vaan pyritään yhteisön parempaan vuorovaikutukseen, reflektoinnin merkityksen oivaltamiseen ja sen kautta oman ja toisten toiminnan ymmärtämiseen. Rakentava vuorovaikutus tuo monia myönteisiä,  mitattavissa olevia vaikutuksia sekä organisaatiolle että yksilölle.

Katso lisää  työyhteisösovittelusta.

Sovitteluprosessi

Käytän tieteellisesti laajasti tutkittua, nopeaa ja tehokasta restoratiivisen sovitteluprosessin mallia auttaessani työyhteisöjä ratkaisemaan ristiriita- ja konfliktitilanteita. Restoratiivisen sovitteluprosessin vaiheet etenevät seuraavasti:

  • Ilmainen kartoituskäynti / etätapaaminen tilaajan kanssa, jossa varmistan, että sovittelu sopii menetelmänä tilaajan tarpeeseen. Jos päädymme yhdessä sovitteluprosessin käynnistämiseen, laadimme toimeksiantosopimuksen.
  • Lyhyt (45min) yhteinen aloitustapaaminen asianosaisten kanssa. Tapaamisessa käyn läpi sovittelun periaatteet, sovitteluprosessin vaiheet ja sovitteluun osallistuvien vastuut sekä roolit.
  • Puolueettomat erillistapaamiset asianosaisten kanssa. Jokainen asianosainen tulee kuulluksi ja saa mahdollisuuden esittää tilanteeseen ratkaisuehdotuksia.
  • Yhteistapaaminen, joka on varsinainen sovittelutilaisuus. Mahdollistan osallistujille laadukkaan, puolueettoman ja turvallisen sovittelutilanteen. Ohjaan yhteistapaamisen kulkua, jonka lopputuloksena osallistujat löytävät itse tilanteeseensa parhaiten sopivan ratkaisun. Mikäli sovittelusopimus syntyy, se työstetään valmiiksi yhteistapaamisen aikana.
  • Lyhyitä seurantatapaamisia 1-2 kertaa tarpeen mukaan.

Ajallisesti nämä sovittelun vaiheet jakautuvat tyypillisesti 3-6 kuukauden ajanjaksolle.

Ota rohkeasti yhteyttä ja pyydä tilannekartoituksen perusteella laadittava tarjous!

Huom! Teen sovitteluja alueellisesti ympäri Suomen lukuunottamatta Pohjois-Suomea.

Olen Suomen Sovittelufoorumin jäsen Katso lisää https://sovittelu.com/sovittelu/

Sovitellen sopuun